Ole Morske

 

Vi nu vil begynde en vise på ny,

hvad om, hvad om,

alt om Ole Morske :,:og hans vænne viv.;:

 

På salten i Norge går dans Ole Morske,

Ole Morske ligger krummen på loftet,

sanderlig han skal der ned,

 om der står nogen råd dertil.

 

Ole Morske han skulle til markedet fare,

hvad der, hvad der,

købe sin gamle grå mær en mage,

 

Ole Morske var kommen i så godt et lag,

at spille kort,

otte daler tapte han i det første slag,

 

Ole Morskes kone fik nys derom,

hvad hun, hvad hun,

hun efter stakkels Ole til markedet kom,

 

"Hvi sidder du her din forgyldte hund,

hvad du, hvad du,

du skal få skidt på dit kalun,

 

Ole Morskes kone den arrige gast,

hvad hun, hvad hun,

Hun gav sin mand både skam og last,

 

Da han kom hjem da var beredt,

hvad der, hvad der,

en fjerding tøndes kedel med melgrød hed,

 

Så måtte stakkels Ole med sin stumpede næse,

hvad der, hvad der,

tålmodelig sidde på grøden og blæse,

 

Ole Morske han kaldte på sin søn,

hvad hedte han,

"Ole Lias kom hid og hør min bøn,

 

Du skal fare til byfogeden hen,

hvad der, hvad der,

bede hannem komme hid om han er min ven,

 

Ole Morskes kone den arrige ged,

hvad hun, hvad hun,

hun byfogedens folk både sparkede og bed,

 

Hvo denne vise ej høre vil,

hvad han, hvad han,

han må vel høre Ole Morske til,

 

Hvo denne vise har digtet i løn,

hvad han, hvad han,

han må vel være Ole Morskes søn,