Vind op, vind op i rå

   

Vind op, vind op i rå

sæt sejlene til side

alt på den bølge blå

vi agter nu at stride.

    

Far nu vel jeg rejser hen

jeg kommer snart igen.

    

Imod den sommer klar

når alting sig mon fryde

jeg dog i sinde har

den bølge blå at bryde.

 

Ah nei vor ven så kjær

I må ej fra os drage

thi det besværligt er

på bølger blå at fare

 

Hej, hej jeg er Corass

jeg lader mig ej kue

jeg skjøtter ej om Mars

ej om hans stolte bue.

 

Neptunus er ej from

han vil så gerne vælte

han haver væltet om

så mangen stolte helte

 

Lad hannem sjunke til bund

det går mig som de andre

når glasset er udrund

så må vil alle vandre

 

Alt kjød det er som hø

profeten det mon skrive

vi skal dog engang dø

lige godt i hvor det blive

    

Så rejs så rejs dog hen

gid Raphael dig følge

han er den bedse ven

alt på den stolte bølge


Godt øl og brændevin

skal mig nu også følge

i hvor jeg rejser hen

alt på den stolte bølge.

 

Så far da alle farvel

jeg eder Gud befale

til liv og så til sjæl

Gud eder samtlig husvale